d
d
d
d
d
d
d
 
d
s
   
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคลองลาว ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22170
โทรศัพท์ :
  039460861
สังกัด:
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ระดับที่เปิดสอน :
  อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2509
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  40.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16.9 กม.