d
d
d
d
d
d
d
 
d
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 โดยได้รับรางวัล ดังนี้