d
d
d
d
d
d
d
 
d
ถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านคลองลาว กำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ประจำปี 2562 เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี ในการนี้ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะบริเวณชุมชนและวัด