d
d
d
d
d
d
d
 
d
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 คุณพี่นกและเพื่อนๆ คุณครูกันยา นำผู้ใหญ่ใจดีมามอบของขวัญ ของเล่นมามอบให้กับนัเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563