d
d
d
d
d
d
d
 
d
สพป.จันทบุรี เขต 1 ติดตามการนำผล Pre O-Net ไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 23 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาว ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.จันทบุรี เขต 1 เพื่อติดตามการนำผล Per O-Net ไปยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ประจำปีการศึกษา 2562 และได้รับเลือกจาก สพฐ.ให้ โรงเรียนบ้านคลองลาวเป็นสถานที่เก็บข้อมูลของศึกษานิเทศก์ในการฝึกประสบการณ์