d
d
d
d
d
d
d
 
d
โรงเรียนบ้านโป่งวัว สพป.จบ.1 ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 23 ก.ย. 2564 โรงเรียนบ้านโป่งวัว สพป.จบ.1 มาศึกษาดูงาน สถานศึกษาพอเพียงและร่วมทำ MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง