d
d
d
d
d
d
d
 
d
โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป.จบ.1 ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง

วันที่ 4 ต.ค.. 2564 โรงเรียนบ้านต้นกระบก สพป.จบ.1 มาศึกษาดูงาน สถานศึกษาพอเพียงและร่วมทำ MOU เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง