d
d
d
d
d
d
d
 
d
เตรียมความพร้อมในการสอบอ่าน RT ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 มกราคม 2563 ครูและนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านคลองลาว มาเรียนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบอ่าน RT