d
d
d
d
d
d
d
 
d
เปิดรั้วศรีตรัง ขุมพลังความรู้สู่ยุค 5G

วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาวได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานวิชาการในงาน "เปิดรั้วศรีตรัง ขุมพลังความรู้สู่ยุค 5G"
ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนขอแสดงความยินกับ ด.ช.ขจรเดช จันทร์ตรี นักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานดังกล่าว