d
d
d
d
d
d
d
 
d
ประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

วันที่​ 1​ มีนาคม​ 2565​ โรงเรียนบ้านคลองลาวดำเนินการ​ ทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้มีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ นักเรียนก่อนเข้าทดสอบ​ในสถานศึกษา และดำเนินการทดสอบตามมาตรการป้องกันและแพร่​เชื้อไวรัส​โคโรนา​ 2019​ อย่างเคร่งครัด