d
d
d
d
d
d
d
 
d
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน​ NT (National Test)

วันที่​ 14​ มีนาคม​ 2565​ โรงเรียนบ้านคลองลาวได้ ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน​ NT (National Test) ระดับชั้นประถม​ศึกษา​ปี​ที่​ 3​ การดำเนินการสอบในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตราการแพ​ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค​โร​นา​2019​ อย่างเคร่งครัด​ มีการตรวจ​ ATK​ นักเรียนและคณะกรรมการ​คุมสอบทุกคน