d
d
d
d
d
d
d
 
d
การทดสอบสัมฤทธิผล​ ปลายปี​การศึกษา​ 2564

วันที่​ 15-16​ มีนาคม​ 2565​ ฝ่ายวิชาการ​ โรงเรียนบ้านคลองลาว​ ดำเนินการทดสอบสัมฤทธิผล​ ปลายปี​การศึกษา​ 2564​ ภายใต้สถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ นักเรียนและคณะครู​ ทุกคน​ได้รับการ​ตรวจ​คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ ทุกคน​ และดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัด