d
d
d
d
d
d
d
 
d
เจ้าอาวาสวัดซับยี่หร่า มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 พระครูวิบูลพัฒนานุโยค เจ้าอาวาสวัดซับยี่หร่า มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน รร.บ้านคลองลาว จำนวน 15 ทุนๆละ 1,000 บาท โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนมอบ