d
d
d
d
d
d
d
 
d
รร.บ้านประพาส สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มาศึกษาดูงาน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสุชานันท์ รัตนภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร ครู รร.บ้านประพาส สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 มาศึกษาดูงานที่ รร.บ้านคลองลาว