d
d
d
d
d
d
d
 
d
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสร้างหลักสูตรและจัดทำแพลตฟอร์มการพัฒนาผ่านระบบดิจิทัล

วันที่ 4-5 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายสัญญา ศรีคงรักษ์ นายพัฒนศักดิ์ หอยสังข์ นางสาวอนันธพร อัมพรพรรดิ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสร้างหลักสูตรและจัดทำแพลตฟอร์มการพัฒนาผ่านระบบดิจิทัล ณ สพป.จันทบุรี เขต 1