d
d
d
d
d
d
d
 
d
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่​ 19-22 เมษายน​ 2565 นายชัยดำรง​ค์ สิงหเจริญ​วัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว​ ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอบรมให้ความรู้​ ผู้บังคับบัญชา​ลูกเสือ​จิตอาสาพระราชทาน​ รุ่นที่ 1 จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี​ ณ​ โรงเรียน​สฤษดิเดช​ อำเภอเมือง​ จันทบุรี​ ซึ่งในการนี้​ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด