d
d
d
d
d
d
d
 
d
คลองลาวเกมส์ ครั้งที่ 5

โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ภายใต้ชื่อ "คลองลาวเกมส์ ครั้งที่ 5" ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองลาว จังหวัดจันทบุรี