d
d
d
d
d
d
d
 
d
ปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 ก.พ. 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้จัดกิจกรรมปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองลาว โดยมี นางสุชานันท์ รัตนภาค ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบ้านคลองลาว ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้