d
d
d
d
d
d
d
 
d
สพป.จบ.1 ตรวจเยี่ยมการศึกษาทางไกล ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 16 มิ.ย. 2563 นางพัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธร รอง ผอ.สพป.จบ.1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศน์ สพป.จบ.1 ได้ออกติดตาม การจัดการเรียนออนไลน์โดยผ่านระบบ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีการประชุมครูเพื่อพูดคุยปัญหา
ที่พบระหว่างการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์และมีการลงเยี่ยมบ้านของนักเรียนในขณะที่กำลังเรียนผ่านระบบ DLTV
โดยมี นางสุชานันท์ รัตนภาค ผอ.รร.บ้านคลองลาว และคณะครู รร.บ้านคลองลาว ให้การต้อนรับ