d
d
d
d
d
d
d
 
d
สาธารณสุขออกตรวจเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

วันที่ 19 มิ.ย. 2563 สาธารณสุขอำเภอนายายอาม ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองลาว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยมี นางสุชานันท์ รัตนภาค ผอ.รร.บ้านคลองลาว และคณะครู รร.บ้านคลองลาว ให้การต้อนรับ