d
d
d
d
d
d
d
 
d
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 นางสุชานันท์ รัตนภาค ผอ.รร.บ้านคลองลาว พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน และคณะครู รร.บ้านคลองลาว ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน รร.บ้านคลองลาว เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)