d
d
d
d
d
d
d
 
d
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 3 ก.ค. 2563 นางสุชานันท์ รัตนภาค ผอ.โรงเรียนบ้านคลองลาว พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน รร.บ้านคลองลาว ได้ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยได้นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดคลองลาว และวัดซับยี่หร่า อ.นายายอาม จ.จันทบุรี