d
d
d
d
d
d
d
 
d
อ.นายายอาม มอบถุงยังชีพ

วันที่ 17 ก.ค. 2563 อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นำถุงยังชีพ จำนวน 5 ถุง หน้ากากผ้าของสภากาชาดไทย จำนวน 500 ผืน และหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชิ้น มามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว ในการนี้โรงเรียนจึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ี