d
d
d
d
d
d
d
 
d
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10

วันที่ 24 ก.ค. 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.10 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ โต๊ะหมู่ และถวายพระพร