d
d
d
d
d
d
d
 
d
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ 8 ส.ค. 2563 นางสุชานันท์ รัตนภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว และคณะครู ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.จันทบุรี เขต 1