d
d
d
d
d
d
d
 
d
ศิษย์นอบน้อมวันทา บูชาครู

วันที่ 13 ส.ค. 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ให้ โดยมี นางสุชานันท์ รัตนภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว เป็นประธานในพิธี