d
d
d
d
d
d
d
 
d
นำเสนอ 1 โรงเรีน 1 นวัตกรรม

วันที่ 28 ก.ย. 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้นำเสนอ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ณ รร.สฤษดิเดช และเป็นตัวแทน รร.สพป.จบ.1 จัดนิทรรศการแสดงผลผลิตการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจของโรงเรียน ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ สร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ประสานงาน โครงการ รร.คุณภาพประจำตำบล ระดับประถมศึกษาภูมิภาคตะวันออก
ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี