d
d
d
d
d
d
d
 
d
เจ้าอาวาสวัดซับยี่หร่ามอบทุนการศึกษา

วันที่ 9 ต.ค. 2563 พระครูวิบูลพัฒนานุโยค เจ้าอาวาสวัดซับยี่หร่า ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว ที่มีความยากจน เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย