d
d
d
d
d
d
d
 
d
วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ต.ค. 2563 นางสุชานันท์ รัตนภาค ผอ.รร.บ้านคลองลาว พร้อมด้วยคณะครู รร.บ้านคลองลาว ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการ อ.นายายอาม