d
d
d
d
d
d
d
 
d
ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

วันที่ 29 ต.ค. 2563 นางสุชานันท์ รัตนภาค ผอ.รร.บ้านคลองลาว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 ของ น.ส.ธวัลรัตน์ เดิมสมบูรณ์ และ น.ส.สุภาภรณ์ สืบศรี ณ ห้องประชุม รร.บ้านคลองลาว