d
d
d
d
d
d
d
 
d
ต้อนรับรอง ผอ.รร.บ้านคลองลาว

วันที่ 2 ก.ย. 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านคลองลาว พร้อมด้วยผู้บริหาร และครู รร.บ้านคลองลาว ให้การต้อนรับ นายชัยดำรงค์ สิงหเจริญวัฒน์ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร.บ้านคลองลาว ณ ห้องประชุม รร.บ้านคลองลาว