d
d
d
d
d
d
d
 
d
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ รร.บ้านคลองลาว

วันที่ 8 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านคลองลาว กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านคลองลาว เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน