d
d
d
d
d
d
d
 
d
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563

วันที่​ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านคลองลาว กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563