d
d
d
d
d
d
d
 
d
งานบันฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่​ 8 เม.ย.64 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้จัดงานบันฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ชั้น อ.3 และชั้น ป.6 โดยมี นายนริศ กิจอุดม เป็นประธานในพิธี และมอบของชำร่วยขอบคุณผู้ปกครอง ที่นำอาหารมาแจกเด็กๆ รับประทาน และ อ.บุณย์ เกษตรบางเขน ที่นำเครื่องปรับอากาศมามอบให้ จำนวน 3 เครื่อง