d
d
d
d
d
d
d
 
d
สร้างอาคารเรียน สปช 105/29

วันที่​ 24 เม.ย.64 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 โดยเริ่มการตอกเสาเข็ม และมีคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างตามคำสั่ง รร.บ้านคลองลาว