d
d
d
d
d
d
d
 
d
ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร obec awards

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหาร และครู จำนวน 7 คน ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล obec awards รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และรางวัลโรงเรียนสุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1