d
d
d
d
d
d
d
 
d
ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ผู้บริหาร ครู บุคลากร รร.บ้านคลองลาว ศึกษาดูงาน รร.วัดไผ่ล้อม เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายศักดินันท์ ศรีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้