d
d
d
d
d
d
d
 
d
สืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองลาว ร่วมสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยจัดขบวนแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา ณ วัดคลองลาว วัดซับยี่หร่า และวัดสนธิ์ทอง ต วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี